رهبر معظم انقلاب فرمود: 

من به خانمهای جوان و خانمهای خانه دار مسلمان سفارش می كنم به دنبال این تبلیغ مصرفگرایی كه غرب مثل خوره به جان جوامع دنیا و جوامع كشور های در حال توسعه و كشور های روبه رشد از جمله كشورما انداخته است نروند مصرف در حد لازم خوب است نه در حد اسراف.
برچسب ها :
رهبر ,  سفارش رهبر به خانمها ,  مصرف گرایی ,  خانم های مسلمان ,  خانم های خانه دار , 

موضوع :
پیامی از بهترین ها ,