انسان از منظر قرآن مسافری است رهسپار لقای خداوند سبحان

یا ایها الانسان انّك كادحٌ الی ربّك كدحاً حملاقیه

در این مسافرت عوالمی را سپری می كند تا سرانجام به عالم طبیعت و نشئه دنیا كه عارفان كفش كن كاخ با عظمت آفرینش می نامند، رسیده است. و عوالمی را پیش رو دارد تا به لقاء مهر و جمال یا قهر و جلال حضرت حق راه یابد.

سالك(مسافر الی الله) در این سفر مكانت برتر را طلب می كند و حتماً به توشه نیازمند است. 
و تزودوا فان خیر الزاد التقوی 197 بقره 

او باید موانع فكری و عملی این راه را به خوبی بشناسد و با راههای رفع موانع و مراحل این سفر آشنا شود.
چون مجموعه این شناختها را علم اخلاق به عهده دارد پیش از هر چیز باید با مبادی اخلاق آشنا شود.
پس ما بعضی از مبادی اخلاقی را از نظر وحی تبیین میكنیم. ان شاالله

در علم اخلاق ثابت می شود: جهان بینی توحیدی، خیر، ملایم با روح و امری ارزشی و كمال روح است و جهان بینی الهادی شر و زیان آور و قبیح است و برای روح پیامد ناگواری در بردارد.

در علم اخلاق علوم نافع از غیر نافع شناخته می شود.
برچسب ها :
جهان بینی توحیدی ,  جهان بینی الهادی ,  علم اخلاق ,  سالك ,  كفش كن كاخ با عظمت آفرینش ,