سلام گرم همه اولیا به جان و تن اش
كه اوست شمع و دل انبیاست انجمنش
شفای روح هزاران مسیح در سخن اش
شكوه احمدی و ذوالفقار بوالحسنش
صدای عدل الهی به تازیانه ی اوست
لوای دولت مستضعفین به شانه ی اوست
نه ربیع نخستین، نكو ترین عید است
غدیر دوم پویندگان توحید است
بزرگ عید امامت بدون تردید است
ندای نصر من الله مهر تایید است
ترانه ی جرس از كاروان نور آید
ز جبرئیل امین مژده ی ظهور آید
الا قیام قیامت به قامتت مهدی
حیات عدل محیط زعامتت مهدی
گرفته ملك جهان را كرامتت مهدی
خجسته باد مقام امامتت مهدی
الا ندیده، دل و دیده محو دیدارت
هزار یوسف مصری اسیر بازارت
عید امامت و ولایت مولایمان امام زمان(عج) مبارك بادبرچسب ها :
عید امامت ,  نه ربیع الاول ,  امام زمان(عج) ,  بهار منتظران ,