بسم رب النور

الهی


الهی! تو پاك آفریده ای، ما آلوده كرده ایم.


الهی! اگرگلم یا خارم از آنِ بوستانِ یارم. 


الهی! فرزانه تر از دیوانه‌ی تو كیست.الهی! شكرت كه فهمیدم نفهمیدم.
برچسب ها :
الهی نامه ,  علامه حسن زاده آملی ,