بسم رب المهدی

هنوز منتظریم

یكون من امتى المهدى ان قصر عمره فسبع سنین و الافثمان و الافتسع یتنعم امتى فى زمانه نعیما لم یتنعموا مثله قطّ البر و الفاجر یرسل السماء علیهم مدراراً و الا تدخر الارض شیئاً من نباتها.

.............................................

مهدى از میان امت من برخاسته شود مدت سلطنت او هفت یا هشت یا نه سال مى باشد  همه طبقات امت من در زمان ظهور او چنان در رفاه زندگى نمایند كه قبل از وى هیچ بّر و فاجرى بدان نرسیده باشند، آسمان باران رحمت خود را بر آنان مى بارد و زمین از روئیدنیهاى خود چیزى فرو گذار نکند.

......................................

حافظ ابونعیم اصفهانى (متوفى 430هـ )

در كتاب اربعین حدیث فى المهدى ذكر المهدى و نعوته و حقیقة مخرجه
برچسب ها :
امام زمان ,  ظهور ,  مهدی امت ,  کتاب اربعین , 

موضوع :
مهدویت ,