کجایی گل نرگس؟
بسم رب المهدی

عصر یك جمعه ،

دلم گفت: بگویم، بنویسم

كه چرا به انسان نرسیدست، 

چرا آب به انسان نرسیدست، 

و هنوزم كه هنوز است، غم به پایان نرسیدست 

بگو دل‌خسته ز شیراز بیاید،

بنویسد كه هنوزم كه هنوز است، 

چرا گم‌گشته به كنعان نرسیدست

و چرا كلبه احزان به نرسیدست

عصر این دلگیر،

وجود تو كنار دل هر بی‌دل آشفته شود حس

كجایی گل ؟{-35-}برچسب ها :
یوسف ,  عشق ,  نرگس ,  گلستان ,  جمعه , 

موضوع :
مهدویت ,