بسم رب النور

به لحاظ نیت افطار و سحرى نیز روزه داران به چند دسته تقسیم مى شوند:

1- عده اى مانند کسانى که بطور معمول غذا مى خورند. فقط جهت رفع گرسنگى و لذت تغذیه، افطار و سحرى مى خورند.

2- عده اى علاوه بر این، استحباب و نیرو گرفتن براى عبادت را ضمیمه آن مى کنند.

3- دسته اى هدف آنان از افطار و سحرى فقط این است که مطلوب آقا و مولایشان بوده و کمکى براى عبادت اوست. و به مراه این نیت آداب مطلوب آن را نیز از قبیل ذکرها و چگونگى خوردن رعایت کرده و اعمال مستحبى که شامل خواندن قرآن و دعا و حمد خداست را قبل و بعد و در اثناء افطار و سحرى انجام مى دهند.
برچسب ها :
رمضان ,  افطار ,  سحر ,  قرآن ,  مولا , 

موضوع :
مناسبت ها ,