بسم الله الرحمن الرحیمامروز، شما جوانان‏] عناصر مؤثرید؛

 ولى فردا ستونهاى انقلاب هستید.

توجه كنید انقلاب را با ریشه‏ها و مبانى فكرى و منطقیش، بدرستى بشناسید.

پیشرفتهایى كه در المپیادهاى ریاضى و فیزیك و شیمى و ... به دست آوردیم، نشان داد ما جوانهایى داریم كه از استعدادهاى بالایى برخوردارند.

جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصیل دانش براى اداره‏ى كشور در آینده داراى ارزش است.

جوان مظهر امید است.

جوان و نوجوان، چشمه‏ى جوشان نیرو و استعداد است.

حقیقتاً جوانان موتور یك جامعه هستند.

محبوبترین انسانهاى جامعه در نزد پروردگار، جوانهاى پارسا و پرهیزگار و مؤمن هستند.

مهمترین مظهر قدردانى از جوانى همین است كه از این صفا و نورانیت و از این ناآلودگى و پیراستگىِ طبیعىِ انسان جوان استفاده كنید و خود را در زمینه‏هاى تزكیه و اخلاق پیش ببرید؛ این ان‏شاءاللَّه ذخیره‏ى همه‏ى زندگى شما خواهد شد.

مهمترین مظهر قدردانى از جوانى همین است كه ... خود را در زمینه‏هاى تزكیه و اخلاق پیش ببرید؛ این ان‏شاءاللَّه ذخیره‏ى همه‏ى زندگى شما خواهد شد.

هرجا جوانهاى ما خواستند و همت گماشتند، به هدف رسیدند و رسیدیم.برچسب ها :
جوان ,  انقلاب ,  امید ,  رهبر , 

موضوع :
شمیم ولایت ,