بسم رب المصلین


سوره ماعون آیه های 4و5

پس وای بر نمازگزاران آنان که از یاد خدا غفلت دارند.


حضرت زهرا (س) به پدرش عرض کردند:

از مردان و زنان کسانی که نمازشان را سبک می شمارند چه آثاری متوجه آنان می شود؟

حضرت فرمودند:خداوند آنان را به پانزده خصلت مبتلا می کند.


شش ابتلا در دنیا:

1.خداوند برکت را از عمرشان برمی دارد

2.خداوند برکت را از رزقشان برمی دارد

3. سیمای صالحین را از چهره اش محو می کند

4. هر عمل خیری که انجام دهد قیامت پاداش ندارد

5. دعایش به آسمان نمی رود

6 بهره ای از دعای صالحین نمی برد


سه مشکل هنگام مرگ:

1.با ذلت می میرد

2.گرسنه می میرد

3.تشنه می میرد و اگر تمام نهرهای دنیا به او آب بدهند عطش او رفع نمی شود


سه مشکل در قبر:

1.خداوند ملکی را مأمور میکندکه در قبر او را عذاب کند

2.قبر او را فشار میدهد

3. قبرش تاریک خواهد بود


سه مشکل در قیامت:

1.خداوند ملکی را مأمور میکند که او را با صورت روی خاکهای قیامت بکشد 

و مردم او را نگاه میکنند

2.او را محاسبه شدید می کنند

3.به او نگاه نمی کنند و او را عذابی است دردناک.
برچسب ها :
نماز ,  سوره ماعون ,  حضرت زهرا(س) ,  عمر ,  مرگ ,  قیامت ,