بسم رب النتظرامام سجاد (علیه السلام)می فرمایند :


اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شیعتنا العاهه

 و جعل قلوبهم كزبر الحدید و جعل قوه ارجل منهم قوه اربعین رجلا

 و یكونون حكام الار ض و سنامها .


هنگامی كه قائم ما قیام كند خدای بزرگ عیب و بیماری و كسالت

را از شیعیان ما بر طرف می سازد ،

ودلهای آنان را مانند پاره های آهن محكم می كند ،

وبه هر نفر از آنان نیروی چهل نفر می دهد،

و آنها فرمانروایان زمین و سران اجتماع خواهند بود .

بحارالانوار ،ج52،ص 316/خصال