بسم الله الرحمن الرحیم

سردار شهید حمید رضا جعفر زاده

حمیدرضا جعفر زاده در یکی از روزهای سرد دی ماه

 سال 1337 در تبریز به دنیا آمد و در کرمان بزرگ شد.
از ابتدای نوجوانی تن به لذت کار سپرد تا مرهم کوچکی برای زخم فقر خانواده خود باشد.

اواسط دهه پنجاه با مطالعه اعلامیه ها و کتابهای امام خمینی با افکار این مرد بزرگ و 

سازش ناپذیر آشنا شد و مجذوب ایشان گردید.

روزهای انقلاب، روزهای نشاط و شادی او بود. حضور فعالانه اش در صحنه های گوناگون انقلاب

 از او جوان مبارزی ساخت که تا آخرین روز زندگیش لحظه ای آرام و قرار نداشت.

وقتی صدای جنگ از طبل حزب بعث برخاست، حمیدرضا بی درنگ به سوی خطوط نبرد 

شتافت لشکر 41 ثارا... مقصدش بود و واحد تخریب آن خانه اش.

تواضع و فداکاری او در نبردهای گوناگون باعث شد جانشین مسئول واحد تخریب لشکر شود 

حمید بارها در عملیات گوناگون تر کش و گلوله بر جانش نشست اما ایستاد تا انقلاب بزرگ 

مردی که از نوجوانی مجذوبش شده بود بماند.
برچسب ها :
شهید جعفرنژاد ,  عملیات ,  شهید ,