یا ستارالعیوب

کاظمین الغیظ

حواریون به عیسى گفتند:

اى معلم خوب به ما بیاموز كه سخت ترین چیزها در عالم چیست؟

فرمود: سخت ترین چیز خشم خداوند بر بندگان است.

گفتند: به چه وسیله مى توان از خشم خداوند در امان بود؟

فرمود: به فرو بردن خشم خود

پرسیدند: منشاء خشم چیست؟

پاسخ داد: الكبر و التجبر و المحقرة الناس

خود بزرگ بینى، گردن كشى و تحقیر مردم. 

بحارالانوار جلد 14 صفحه برچسب ها :
خشم ,  عیسی(ع) ,  حواریون ,  گردن کشی ,  تحقیر , 

موضوع :
پیامی از بهترین ها ,