ام سلمه یكی از زنان بزرگوار پیامبراسلام(ص) می گوید:

هنگامی كه آیه حجاب نازل شد( كه زنها باید روسری بلند و چادر را بر سر خویش فرو افكنند) زنان انصار از منزل بیرون آمدند در حالی كه عبا ( و چادر) مشكی بر سر داشتند.
از این حدیث چنین استفاده می شود كه چادر مشكی كه امروز لباس بیرون از منزل زنان با شخصیت و با تقواست در صدر اسلام هم حجاب زنان پاكدامن بوده است.
تفسیر الدُّرُ المنثور، ج 5، ص204
برچسب ها :
حجاب در روایات ,  حدیثی درباره حجاب ,  روایات حجاب ,  حجاب و لباس ,  چادر و حجاب , 

موضوع :
حجاب ,