**بسم الله الرحمن الرحیم**

 

&& شادی خداوند &&


روایت شده است:


خداوند شادمان تر است به توبه بنده مومنش


از مردی که در بیابان به همراه قافله ای است


و هنگام حرکت قافله شتر او گم می شود.


سپس در تاریکی شب در بیابان به دنبال شتر خود میگردد.


کاروان حرکت میکند...


 


&& شادی خداوند &&


روایت شده است:


خداوند شادمان تر است به توبه بنده مومنش


از مردی که در بیابان به همراه قافله ای است


و هنگام حرکت قافله شتر او گم می شود.


سپس در تاریکی شب در بیابان به دنبال شتر خود میگردد.


کاروان حرکت میکند.


آن مرد به همراه خود خوراک و آب ندارد.


آنقدر در پی شتر می گردد تا مایوس می شود


و با ناامیدی به جای اولش برمیگردد.


در آن تاریکی سر به زانو میگذارد.


تنهاست و وسیله دفاع ندارد.


هر لحظه منتظر دریده شدن توسط حیوانات درنده است


در چنین موقعیتی اگرکسی شترش را به او بدهد


و سوارش کند و بگوید حرکت کن تا تورا به کاروان برسانم


آن مرد از پیدا شدن چنین شخصی چقدر شاد می شود؟؟!


خداوند از توبه بنده اش بیش از مرد عقب مانده از کاروان شاد می شود...

 

هزارو یک حکایت اخلاقی   ص 284  ح 380

پند تاریخ 4  ص 230-232 به نقل از:الانوار النعمانیه ص 88
برچسب ها :
خداوند ,  توبه ,  شادی ,  کاروان ,  تاریکی , 

موضوع :
پیامی از بهترین ها ,