**بسم الله الرحمن الرحیم**

فضائل بانوى بزرگ اسلام در این مختصر نمى گنجد،اما به طور اجمال و گذرا به آن مى پردازیم:

علاقه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیها السلام

بدون تردید محبت و علاقه رسول خدا به فاطمه صلى الله علیه و آله و سلم بدون جهت و صرفا

به دلیل علاقه پدر و فرزندى نبوده است،زیرا حضرت فرزندان دختر دیگر هم داشته است و از

طرفى پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم به مقتضاى (و ما ینطق عن الهوى) بدون دلیل از

 كسى تعریف و مدح نمى كند.بنابراین معلوم مى شود كه این دردانه پیامبر صلى الله علیه و آله

و سلم در این مدت كوتاه عمر خود،از فضایل و كمالاتى برخوردار بوده كه مورد توجه رسول خدا

قرار گرفته است،تا رسول خدا آن تعابیر را درباره اش بیان نماید كه درباره كس دیگر نفرموده

است،

مانند:«ان الله یرضى لرضاك و یغضب لغضبك،...
خداوند راضى مى شود به رضاى تو و غضبناك

 مى شود به غضب تو.» (1)


«فاطمة بضعة منی فمن آذاها فقد آذانی،و من آذانی فقد آذى الله،

فاطمه پاره تن من است پس هر كس او را اذیت كند مرا اذیت كرده و هر كس مرا اذیت كند،

 خدا را اذیت كرده است ». (2)

به نقل دیگرى چنین فرموده است:

«و هی قلبی الذی بین جنبی،

فاطمه،جان و دل من است كه در سینه ام قرار دارد». (3)


و باز فرموده است:


«و هی نور عینی و ثمرة فؤادی،او نور چشم و میوه دل من است.» (4)


فاطمه علیها السلام به اندازه اى مورد علاقه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم بود كه «ابن

عمر»نقل مى كند:

«هر گاه رسول خدا قصد سفر مى كرد با آخرین كسى كه خداحافظى مى

كرد فاطمه علیها السلام بود و

به وقت بازگشت نخستین كسى را كه به دیدارش مى آمد فاطمه

علیها السلام بود. (5)

 تا آنجا كه پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم به فاطمه علیها السلام مى

 فرمود:«فداك ابی و امی،پدر و مادرم به فداى تو.» (6)


عایشه نقل مى كند:


ما رایت احدا كان اشبه كلاما و حدیثا من فاطمة برسول الله صلى الله علیه و آله و سلم و كانت

اذا دخلت علیه رحب بها و قام الیها فاخذ بیدها فقبلها و اجلسها فی مجلسه،

ندیدم كسى را از نظر كلام و سخن به پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم شبیه تر از فاطمه

 علیها السلام باشد و هر وقت فاطمه بر آن حضرت وارد مى شد،به او مرحبا مى گفت و در

برابرش مى ایستاد (و به طرفش مى رفت) و دست او را مى گرفت و مى بوسید و او را در جاى

 خودش مى نشانید.» (7)


عبادت فاطمه علیها السلام


فاطمه علیها السلام از عابدترین و پارساترین زنان عالمیان است.او با همه گرفتارى و مشاغلى

 كه در خانه داشت،با این حال از نظر به جا آوردن واجبات و مستحبات و عبادات فردى و اجتماعى

 در تاریخ نمونه است.


شیخ صدوق و دیگران از امام حسن علیه السلام روایت مى كنند:«مادرم فاطمه را دیدم كه در

شب جمعه در محراب عبادت ایستاد و تا هنگامى كه سپیده طلوع مى كرد،پیوسته در حال ركوع

 و سجود بود و شنیدم پیوسته براى مردان و زنان با ایمان دعا مى كرد و آنها را در دعا نام مى

برد، ولى براى خود دعا نمى كرد،من گفتم:


یا اماه لم لا تدعین لنفسك كما تدعین لغیرك؟فقالت:یا بنی الجار ثم الدار،

مادر جان چرا همچنان كه بر دیگران دعا مى كنى،براى خود دعا نمى كنى؟

فرمود:پسرم اول همسایه بعد خانه.» (8)


حسن بصرى از بزرگان اهل سنت درباره عبادت فاطمه علیها السلام چنین گفته است:

«ما كان فی هذه الامة اعبد من فاطمة،كانت تقوم حتى تورم قدماها،

در میان این امت،عبادت كسى از فاطمه علیها السلام بیشتر نبود

،زیرا آن قدر روى پاهاى خود در مقام عبادت مى ایستاد كه پاهایش ورم مى كرد.» (9)


عظمت فاطمه در قیامت

در روایات بسیارى از ابن عباس،ابو ایوب و ابو هریره آمده است كه رسول خدا فرمود:

«اذا كان یوم القیامة وقف الخلائق بین یدى الله تعالى نادى مناد من وراء الحجاب:ایها الناس (یا معشر الخلائق) غضوا ابصاركم و نكسوا من رؤسكم فان فاطمة بنت محمد تجوز على الصراط،

روز قیامت كه برپا مى شود مردم در برابر قدرت خداى تعالى مى ایستند.

منادى حق،از پس پرده فریاد مى زند:اى گروه مردم،دیدگان خود را ببندید،سرها را به زیر افكنید،

زیرا فاطمه دختر محمد از صراط عبور مى كند.» (12)

 در برخى از احادیث دیگر آمده است:

«فان هذه فاطمه بنت رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم ترید ان تمر على الصراط،

فاطمه دختر رسول خدا مى خواهد از محشر بگذرد.» (13)


----------------------
پى نوشتها:
1.ینابیع الموده،ج 1،ص 171،بحار الانوار،ج 43،ص 20.
2.مناقب ابن شهر آشوب،ج 3،ص 332 با اندكى تفاوت در عبارت،بحار الانوار،ج 43،ص 80، صحیح مسلم،ج 16،ص 2،مستدرك حاكم،ج 3،ص 173،حلیة الاولیاء،ج 2،ص 40.
3.بحار الانوار،ج 43،ص 80.
4.همان مدرك،ص 24.
5.مستدرك حاكم،ج 3،ص 169.
6.همان مدرك،ص 170.
7.همان مدرك،ص 167.
8.علل الشرایع،ج 1،ص 173،كشف الغمه،ج 2،ص 25.
9.مناقب شهر بن آشوب،ج 3،ص 341.
10.مناقب ابن شهر آشوب،ج 3،ص 326،بحار الانوار،ج 43،ص 52،راجع مستدرك حاكم،ج 3،ص 166،ینابیع الموده،ج 2،ص،الفصول المهمه،ص 147،براى اطلاع بیشتر ر.ك:احقاق الحق،ج 10، ص 148.
11.الفصول المهمه،ص 147.
----------------------
برچسب ها :
فاطمه ,  پیامبر ,  بانوی آب , 

موضوع :
پیامی از بهترین ها ,