بسم الله الرحمن الرحیم

با  دقت در برخورد عاطفی و منطقی حضرت زهرا (سلام اللّه‏ علیها) در می‏ یابیم كه آن بانوی بزرگوار، در ساختن روح و شخصیت فرزندان گرامی ‏اش از ابزاری بسیار ظریف و دقیق استفاده كرده است، كه بسیاری از آنها در حال حاضر، میان روانشناسان تربیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خبرگان این فن به نتایج مثبت آن ایمان آورده ‏اند.

بی‏ شك، این توفیق بی ‏نظیر در تربیت كودكان، ناشی از شناخت عمیق و صحیحی است كه اسلام در مورد انسان، ارایه داده است. بنابراین، اگر بگوییم هر مكتبی به اندازه شناخت درستی كه از انسان دارد، در نظام تربیتی خود، به توفیقاتی دست می‏یابد، و چون دین آسمانی و الهی اسلام از كاملترین و واقع ‏بینانه ‏ترین شناخت در مورد انسان برخوردار است، بیشترین توفیق را در قضیه تربیت نسل به دست آورده، سخن به گزاف نگفته ‏ایم.

روش تربیتی و اخلاقی حضرت فاطمه(سلام ‏اللّه‏ علیها) بهترین شیوه و تجربه برای ساختن نسلی پاك و سعادتمند است.

از این ‏رو، جا دارد كه پیروان و ارادتمندان مكتب اسلام با به كار بستن شیوه ‏ها و ظرایف تربیتی آن حضرت در رشد و تربیت نسلی پاك و پیشرو همت نموده، سعادت دنیا و آخرت فرزندان خود را بیمه كنند.

یكی از عوامل مؤثر در تشكیل شخصیت فرزندان فاطمه زهرا (سلام ‏اللّه‏ علیها) وراثت است، زیرا در این خانواده مادر از مقام عصمت بهرهمند بوده، در وجود مطهر او هیچ رجس و گناهی راه ندارد، چنانچه در زیارت مطلقه امام حسین(ع) می‏خوانیم:
گواهی می‏دهم كه شما در اصلاب پاك و ارحام مطهر بودید و هیچ غباری از شرك و جهالت، بر دامن شما ننشست.(1)

امام حسین(علیه السلام) در روز عاشورا، این حقیقت را یك بار دیگر بازگو كرد، تا از این طریق بر حقانیت خود تأكید ورزد بدین خاطر در آن روز تاریخی فرمود:

شهامت، آزادی ‏منشی و كرامت خود را مرهون پاكدامنی و طهارت مادرم زهرا(سلام ‏اللّه‏ علیها) هستم.

در واقع، عاشورا محصول تربیت و نتیجه آموزش های حضرت زهرا (سلام ‏اللّه‏ علیها) بود، زیرا اركان اصلی این قیام بی‏نظیر با شیوه‏های تربیتی فاطمه زهرا(سلام ‏اللّه‏ علیها) تربیت یافته بودند. به عبارت دیگر، صحنه كربلا تأیید الهی بودن روش تربیتی صدیقه كبرا(سلام ‏اللّه‏ علیها) بود.

1ـ مفاتیح الجنان، زیارت امام حسین(ع)، ص783