بسم الله الرحمن الرحیم


این نامه رو خدا فقط بخونه

این نامه رو خدا فقط بخونه

به نام تو

که دلم تنگ شده برای تو

از همان روز که گفتی پیاده شو..

همان دم در زمین خوردم و خاکی شدم!

ابن_سینا میداند چه دردیست درد خاک!

سرد سرد،

خشک خشک..

برچسب ها :
خدا ,  ابن سینا ,  یا ایهاالعزیز ,  الحبیب , 

موضوع :
دلنوشته ,