بسم رب الشهدا
ای برادر جنگ جنگ دیگری ست

خاکریز اکنون به رنگ دیگری ست

سـنگـری دیگــر بـنا بـایــد کـنـیـم

دیـن خــود بــر دیـن ادا بـایـد کـنـیـم

سـنگـر دشـمن برون مرز نیست

(ادامه مطلب)برچسب ها :
جنگ ,  تبلیغات ,  خاکریز ,  اندیشه ,  سنگر , 

موضوع :
شهدا ,