بسم رب الکعبهاگــــر قــــرآر است ،


سهمــــ مــــטּ از زنــــבگـــــے

ظـــــرآفت בخـــتــــرآنــــه امــــ بــــآشـــــــב . . .

مــــטּ

سهممـــــ رآ

بـــــآ هیچ کـــس . . .

هیـــــــــــــچ کــــــــــــــــــس

قسمت نــــــخــــوآهمــــ کـــــرב . . .

بــــــآشــــב !

تـــآ هست تمــــآمــــ مـــב هـــآے جــــבیـــב بــــرآے تو بــــآشــــב . . .

تـــآ هست تمـــآمـــــ رآحتــــے هــآ بــرآے تو بـــآشـــב . . .

تــــآ هست رنگ رنـــگ لبــــآس هـــآ

قــــرمز و زرב و بنفش و سبــــز بــــرآی تو . . .

اصــــلآ تـــآ هست تمــــآمــــ ایــــن توجـــه هـــآ بـــــرآے تو !

مــــטּ از تمـــآمــــ בنیـــآ

همیــــטּ ...

فقط همیــــטּ سیــــآهـــــے تمـــآآآآآآآمــــ قدِّّّ בست و پـــآ گیــــر رآ مـــــے خوآهــــمــــ . . .برچسب ها :
چادر ,  سیاهی ,  سهم من ,  دست وپاگیر ,  رنگ , 

موضوع :
حجاب ,