بسم رب الشهدا و الصدیقین


دل روایت می کند از خاطره

دل شکایت می کند از خاطره
خاطرات مردمان بی قرار
بی قراران غریب کوی یار

راد مردان شجاع دلبری
یا که بهتر سر تا پا حیدری
زاهدان شب دلیران نبرد
راست می گویم علی گویان مرد

آن حسینی مسلکان جان داده اند
حال ما مانده ایم و راه سخت تر
یک جهاد اکبرو جنگی دگر
کار ما مشکل ترین کار زمان

داوری مهدی صاحب الزمان
حال اینکه این جهاد اکبر است
کار دشمن با سلاح دیگر است
خصم می خواهد که ما رسوا شویم

دور از راه حق یکتا شویم
با سلاح تیز فحشا آمده
تا درون خانه ما آمده
با فساد و اعتیاد ساز دم

آمده تا که برد دین را ز کف
کور خوانده ما کجا و این قفس
ما حسین ابن علی داریم و بس
ای جوان پیرو خون شهید

دور کن ازاین دلت حرص پلید
ای جوان پیرو حق گوش باش
با خدا باش و سرو پا گوش باش
یک قدم ازما و یاری با علی

ناله زن از عمق جانت یا علی
مست و شیدا ولی باید شدن
پیرو سید علی باید شدنبرچسب ها :
دل ,  شهید ,  فحشا ,  سید علی ,  اعتیاد , 

موضوع :
شهدا ,