بسم الله الرحمن الرحیم
عیب پوشی جوانمردانه

 

کسی خواست همسر خودرا طلاق دهد


گفتند:او چه عیب دارد؟


گفت:آیا کسی عیب همسر خودرا بازگو میکند؟؟!


پس از آن که زن را طلاق داد


به وی گفتند:چه عیب داشت؟


گفت:آیا کسی عیب زن مردم را بازگو میکند؟؟!هزارو یک حکایت اخلاقی  ص 191 ح 243

نمونه معارف 3   ص 102
برچسب ها :
عیب پوشی ,  همسر ,  حکایت ,  طلاق ,  جوانمردانه , 

موضوع :
پیامی از بهترین ها ,