بسم رب الشهدا

قنوت

چه شرحی می توان بر این قنوت نوشت.

 قنوتی متفاوت از دیگر قنوت ها.برچسب ها :
قنوت ,  قمربنی هاشم ,  شهادت ,  جانبازی , 

موضوع :
شهدا ,